CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 13

ROZDZIAŁ 80104 -  PRZEDSZKOLA (zakład budżetowy)

 

W roku szkolnym 2003/2004 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Gostynin liczba dzieci (przeliczeniowych) wynosi:

Przedszkole Nr 2                       60,50 dzieci w   4 oddziałach

Przedszkole Nr 4                     111,75 dzieci w   5 oddziałach

Przedszkole Nr 5                       32,00 dzieci w   2 oddziałach

            RAZEM                      204,25 dzieci w 11 oddziałach

 

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

   Przedszkole Nr 2     7 nauczycieli      - 6,00 pracowników administracyjno - obsługowych

   Przedszkole Nr 4     9,36 nauczycieli - 9,00 pracowników administracyjno - obsługowych

   Przedszkole Nr 5     3,64 nauczycieli - 2,90 pracowników administracyjno – obsługowych

(w tym palacz zatrudniony na okres grzewczy na 0,75 etatu)

 

Na budżet przedszkoli składa się:

planowana dotacja z budżetu Miasta w kwocie    865 200,-zł

            wpływy z usług (wpłaty rodziców)                                   398 200,-zł

            RAZEM                                                                    1 263 400,-zł

 

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

 

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                   3 700 zł

                                                                      ŁĄCZNIE           MP 2             MP 4              MP 5

·         Nagrody i wydatki osobowe     3 700 zł 1 500,00   1 500,00 700,00

 

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             769 000 zł

                                                                   ŁĄCZNIE           MP 2            MP 4               MP 5

·         Wynagrodzenia nauczycieli  481 900 zł 156 200,00 227 700,00  98 000,00

·         Fundusz nagród nauczycieli 4 900 zł 1 600,00 2 300,00    1 000,00

·         Wynagrodzenia pracowników a i o  247 300 zł 78 900,00 130 000,00  38 400,00

·         Fundusz nagród pracowników a i o  2 500 zł       800,00 1 300,00       400,00

·         Odprawy + nagrody jubileuszowe  32 400 zł          22 500,00    6 700,00    3 200,00

·         Wynagrodzenia nauczycieli  769 000 zł 260 000,00 368 000,00 141 000,00

 

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      60 500 zł

Miejskie Przedszkole Nr 2                 -  19 900,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 4                 -  28 800,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 5                 -  11 800,00 zł

                             ŁĄCZNIE                               -  60 500,00 zł

 

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  142 300 zł

                                                                      ŁĄCZNIE           MP 2            MP 4             MP 5

·         Składki na ubezpieczenie społeczne  142 300 zł 46 100,00 69 600,00  26 600,00

 

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                   19 700 zł

·         Składki na Fundusz Pracy        19 700 zł   6 400,00      9 600,00      3 700,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        13 700 zł

·         Środki czystości  4 500 zł     2 000,00    2 000,00       500,00

·         Materiały biurowe  3 300 zł     1 000,00    2 000,00       300,00

·         Leki   300 zł     100,00       100,00       100,00

·         Prenumerata   600 zł       200,00       300,00       100,00

·         Wyposażenie, mat. na remonty  5 000 zł     1 500,00    2 700,00       800,00

             ŁĄCZNIE  13 700 zł 4 800,00 7 100,00          1 800,00

 

Paragraf 4220 Zakup środków żywności                                                                   104 000 zł

·         zakup środków żywności    104 000 zł 31 600,00 61 100,00  11 300,00

 

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               6100 zł

·         pomoce naukowe, książki   6 100 zł     1 800,00    3 300,00    1 000,00

 

Paragraf 4260 Zakup energii                                                                                     73 700 zł

·         Energia elektryczna 14 400 zł 4 800,00 7 400,00    2 200,00

·         Woda      4 850 zł     2 600,00    2 100,00       150,00

·         Energia cieplna 45 900 zł   22 200,00  23 700,00 0,00

·         Gaz 3 850 zł 2 000,00 1 200,00       650,00

·         Opał       4 700 zł  0,00           0,00    4 700,00

            ŁĄCZNIE    73 700 zł         31 600,00        34 400,00          7 700,00

 

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                                                                     23 600 zł

·         Kanalizacja   3 300 zł 1 800,00 1 500,00           0,00

·         Usługi transportowe  300 zł       100,00       100,00       100,00

·         Opłaty pocztowe  200 zł         50,00       100,00         50,00

·         Opłaty telefoniczne  4 750 zł 2 200,00 1 550,00    1 000,00

·         Wywóz nieczystości 2 550 zł       700,00 1 500,00       350,00

·         Badania profilaktyczne  1 240 zł     500,00       500,00       240,00

·         Opłata RTV 460 zł       200,00       200,00         60,00

·         Opłaty bankowe 3 950 zł     1 300,00    1 750,00       900,00

·         Szkolenia   650 zł       150,00       300,00       200,00

·         Inne usługi   6 200 zł 4 700,00 1 000,00       500,00

·                          ŁĄCZNIE  23 600 zł 11 700,00 8 500,00    3 400,00

 

Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe                                                                    1 000 zł

·         Ryczałt   800 zł       400,00           0,00       400,00

·         Delegacje    200 zł       200,00           0,00           0,00

·                          ŁĄCZNIE  1 000 zł       600,00           0,00       400,00

 

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           46 100 zł

Kwoty odpisu naliczone dla:

·         Nauczyciele  31 600 zł          10 500,00  14 900,00    6 200,00

·         Pracownicy a i o   11 000 zł     2 900,00    6 400,00    1 700,00

·         Pracownicy młodociani   200 zł       200,00           0,00           0,00

·         Emeryci – byli pracownicy a i o     3 300 zł     1 890,00    1 410,00 0,00

·                          ŁĄCZNIE  46 100 zł 15 490,00 22 710,00    7 900,00

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-19 08:37:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 08:37:50
  • Liczba odsłon: 3092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579316]

przewiń do góry