Zarządzenie Nr 54/2015

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 23 kwietnia 2015 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia
Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 oraz art. 184 § 1 pkt 1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

1. Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa Pani Katarzyny Wypych powołanej do składu obwodowej komisji wyborczej Nr 1 do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r., na skutek zrzeczenia się członkostwa.


§ 2

Uzupełnieniu podlega skład komisji, w której nastąpiło wygaśnięcie członkostwa Pani Katarzyny Wypych w ten sposób, że: w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Gen. J. Bema 23 powołuje się Panią Agnieszkę Dzięgielewską zamieszkałą w Gostyninie.


§ 3

1. W związku ze zmianą w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 1 zmianie ulega treść załącznika do Zarządzenia Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób, że:

1) w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 w miejsce zapisu “Katarzyna Wypych” wprowadza się zapis “Agnieszka Dzięgielewska”,

2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania./-/ Paweł Witold Kalinowski

Burmistrz Miasta Gostynina

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 10:23:03
  • Liczba odsłon: 6203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407570]

przewiń do góry