ZP. 271.1.14.2019 


   INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY

W  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO


na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie   niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
Gmina Miasta Gostynina informuje, iż w  dniu 17 stycznia 2020 r w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z wolnej ręki z Grzegorzem Królem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GREGO z siedzibą w Zabrzu przy ul. ul. ks. Pawła Pośpiecha 22/20 zawarte zostały umowy:


część  I  - Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -   Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin - umowa NR ZP.272.1.14.1.2019;


część II - Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -   Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin - umowa N R ZP.272.1.14.2.2019Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-22 13:02:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 13:14:05
  • Liczba odsłon: 1141
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553214]

przewiń do góry