Gostynin dn. 10.09.2018 r.

 

ZP.271.2.53.2018

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.53.2018

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Zakup i dostarczenie elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do miejscowości Gostynin w miejsce wskazane przez Zamawiającego elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.

¾     tarcz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – kategoria, rodzaj, wielkość oraz ilość została podana w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1 do umowy),

¾     konstrukcji wsporczych – słupków do znaków stalowych ocynkowanych 2,0 " o średnicy zewnętrznej 60,3 mm z kotwą oraz zabezpieczonych zaślepkami zapobiegającymi gromadzeniu się wody wewnątrz konstrukcji (w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono poszczególne rodzaje słupków),

¾     elementów montażowych - obejm uniwersalnych służących do zamontowania tarcz znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do konstrukcji wsporczych (ilości wskazane w załączniku).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.

 

Termin realizacji zamówienia – dwa tygodnie od dnia podpisania umowy   nie później jednak   niż do 3 października 2018 r.

 

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik N r 1, do dnia 14   września 2018 r.   do godz. 10 00 w formie pisemnej (Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26, faksem - 24 236 07 12, z dopiskiem Wydz. ZP, lub na adres e-mail – zp@gostynin.pl .

 

W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli Pani Ewa Kicka lub Pan Waldemar Banasiak – Wydział ds. Dróg tel. (24) 236 07 46.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia   

Załącznik nr 3 – Wzór umowy wraz z załącznikiem

Załącznik nr 4 – Wykaz oznakowania drogowego pionowego

Załącznik Nr 5 – Klauzula RODOInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-10 12:21:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 09:26:18
  • Liczba odsłon: 1942
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812930]

przewiń do góry