ZP. 271.1.10.2019 

 

INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY
W  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO


  na zadanie pn.: 


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.:

„Przyszłość zaczyna się dziś”

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im.

Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w

Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś

Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i

młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.


 

Gmina Miasta Gostynina informuje, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zawarte zostały umowy


Z   firmą TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała w częściach:


      I. P omoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych w Szkole Podst. Nr 1 
          ZP.272.1.10.1.2019   w dniu 11.12.2019 
   
IV. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematycznych w Szkole Podst. Nr 1 
          ZP.272.1.10.4.2019   w dniu 11.12.2019

       V I . Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematycznych w Szkole Podst. Nr 5 
          ZP.272.1.10.6.2019   w dniu 11.12.2019


Oraz z firmą TESORA Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała


W częściach 

      II.   P omoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych w Szkole Podst. Nr 3 
         ZP.272.1.10.2.2019   w dniu 12.12.2019 
   
III. P omoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych w Szkole Podst. Nr 5 
          ZP.272.1.10.3.2019   w dniu 11.12.2019

       V .   Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematycznych w Szkole Podst. Nr 3
           ZP.272.1.10.5.2019   w dniu 11.12.2019


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-13 15:11:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-13 15:13:19
  • Liczba odsłon: 1183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579169]

przewiń do góry