Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 Projekt uchwały budżetowej Załączniki Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki majątkowe Przychody rozchody Wydatki inwestycyjne Projekt uchwały WPF WPF 2020-2034 Przedsięwzięcia

Uchwała Nr Pł.336.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina

Uchwała Nr Pł.337.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok

Uchwała budżetowa Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 Nr 132/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr Pł.81.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Pł.82.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Informacja o WPF Tabele do WPF Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Opinia RIO Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Pł.259.2020 w Warszawie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna MBP tabela1 MBP tabela2 Informacja o stanie mienia komunalnego

Opinia RIO Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 3.e./298/2021 w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data dodania: 2021-02-08 08:47:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-05 09:00:59
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-26 15:05:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-05 09:00:59
 • Liczba odsłon: 2159
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105658]

przewiń do góry