OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTA GOSTYNINA NA LATA 2017-2023

Burmistrz Miasta Gostynina działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023".

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gostynina w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023”.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) i obejmują swoim zasięgiem Miasto Gostynin.

Konsultacje rozpoczynają się 29 czerwca 2017 r. i trwają do 28 lipca 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Gostynina: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, drogą elektroniczną na adres projekty@gostynin.pl lub bezpośrednio do siedziby Urzędu – ul. Parkowa 22 w pok. nr 3, do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny 15:30.
 2. Zbierania uwag ustnych – uwagi można przekazywać pracownikom Urzędu Miasta Gostynina w siedzibie Urzędu przy ul. Parkowej 22 w pok. nr 3
  w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 3. Spotkania z udziałem interesariuszy rewitalizacji w dniu 4 lipca 2017 r.
  w godz. 16:00 – 18.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji wraz z formularzem zgłaszania uwag zostanie udostępniona w dniu 29 czerwca 2017r.:

·          na stronie internetowej Miasta Gostynina www.gostynin.pl,

·          w Biuletynie Informacji Publicznej www.umgostynin.bip.org.pl,

·          w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22 w pok. nr 3.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


Załączniki:

Treść obwieszczenia - pobierz
 
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (25.07.2017) - pobierz
 
Lista wstępnych projektów rewitalizacyjnych (04.07.2017) - pobierz

Formularz zgłaszania uwag - pobierz

Projekt uchwały - pobierz

Wersja archiwalna:

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (21.07.2017) - pobierz

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (04.07.2017) - pobierz 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - pobierz

Lista wstępnych projektów rewitalizacyjnych - pobierz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Durma Bartosz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-22 07:57:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Durma Bartosz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-25 15:16:58
 • Liczba odsłon: 4774
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121796]

przewiń do góry