Decyzje wydawane na zorganizowanie imprezy masowej

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Rozwoju Miasta Promocji i Ochrony Zdrowia, telefon 236-07-3 3 , fax 236-07- 12

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

2. do wniosku należy dołączyć:

 • opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, stacji sanitarno – epidemiologicznej
 • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
 • regulamin obiektu
 • program i regulamin imprezy masowej
 • informacje o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie
 • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników
 • pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
 • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • polisę ubezpieczeniową

Gdzie odebrać formularze:
brak ustalonego wzoru

Opłaty:

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu.  

 

Termin złożenia wniosku:

Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Termin załatwienia sprawy:
7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji .

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  /Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm./

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 09:42:49
 • Liczba odsłon: 8137
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339746]

przewiń do góry