Gostynin, dnia 21.10.2019 r.


 


ZP. 271.1.7.2019


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


           Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Miasta Gostynina oraz miejskich jednostek organizacyjnych  na  rok 2020

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:

TRMEW Obrót S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8,
01-793 Warszawa

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty zostały złożone w niniejszym postępowaniu przez:


Energa Obrót S.A.
ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Liczba punktów w kryterium
cena –    51,12 pkt
termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –   91,12 pkt

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

Liczba punktów w kryterium
cena –    50,77 pkt
termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –   90,77 pkt


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-23 10:58:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-23 11:24:21
  • Liczba odsłon: 1293
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858303]

przewiń do góry