Gostynin dn. 17.07.2018 r.

 

ZP.271.2.42.2018

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.42.2018

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Szacowana ilość zdemontowanych materiałów azbestowych wynosi ok 40 t; do demontażu 2 t.

            Wykonawcą może być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz pozwolenie zintegrowane składowiska i pozwolenie na użytkowanie składowiska.

 

Do oferty należy załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii:

1.      zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

2.      pozwolenie zintegrowane składowiska i pozwolenie na użytkowanie składowiska,

3.      umowę Wykonawcy z danym składowiskiem.

 

            Wykonawca przewozi wyroby azbestowe na wybrane przez siebie składowisko odpadów. Składowisko na którym zamierza składować niniejsze wyroby zawierające azbest, musi spełniać obowiązujące przepisami wymogi. 

 

Termin realizacji zamówienia  30 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

Oferta powinna zawierać koszt usługi (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania): tj. cenę brutto za 1 kg masy odpadów.

 

 

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ww dokumentami, do dnia 23.07.2018 r. do godz. 1000 w formie elektronicznej na adres:  zp@gostynin.pl lub faksem 24 236-07-37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

            W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli – Małgorzata Woźnicka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
tel. (24)236 07 42.

 

  

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowypobierz

Załącznik nr 2 – Wzór umowy - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-17 13:06:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 13:06:29
  • Liczba odsłon: 1303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354539]

przewiń do góry