Gostynin, dnia 06.02.2018 r.


ZP. 271.1.1.2018


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a ul. 3-go Maja
w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Henryk Pakulski

09-500 Gostynin, Legarda 44


Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

HYDRO-TECH Adam Kowalski
Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż

Liczba punktów w kryterium
cena –    52,67 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    15,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    77,67 pkt


2)

P.H.U. BUDOMAX Wojciech Przybylski
ul. Langenfeld 10, 09-500 Gostynin

Liczba punktów w kryterium
cena –    51,91 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    91,91 pkt


3)

WODROMET Jarosław Antosik
99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 3a

Liczba punktów w kryterium
cena –    43,17 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    83,17 pkt


4)

FRANCE-GOST Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102

Liczba punktów w kryterium
cena –    58,66 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie  –    98,66 pkt

5)

„BORA” Sp. z o.o.
09-530 Gąbin, Dobrzyków, ul. Słoneczna 4

Liczba punktów w kryterium
cena –    54,04 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    94,04 pkt


W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-07 15:26:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 15:26:13
  • Liczba odsłon: 1208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560047]

przewiń do góry