Gostynin, dnia 23.12.2019 r.

 

MOPS- 2000/08/ /2019

                   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina

 (nr sprawy: MOPS-2000/08/2019)

 

prowadzone przez:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

 

1. Firma Usługowa "CORDIS"

2. Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny

Grażyna Tomczak

ul. Kościuszkowców 14

09-500 Gostynin

za cenę brutto: 24,80 zł za 1 godzinę usług

 

Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium: –   cena 100%

Wybrany Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie  kryterium „cena”. Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów. 

Liczba punktów w kryterium cena – 100.00 pkt

 

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zostali wykluczeni z postępowania.

 

1) nazwa i adres:

Spółdzielnia Socjalna Sosenka

z siedzibą w Grądach

Grądy 84/1

06-212 Krasnosielc

za cenę brutto: 19,00 zł za 1 godzinę usług

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-23 11:38:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-23 11:38:38
  • Liczba odsłon: 1375
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354781]

przewiń do góry