Gostynin, dnia 30.07.2018 r.


ZP. 271.1.18.2018


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH O KODZIE 16 81 01* Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY ZIEJKOWEJ W GOSTYNINIE


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


 „PORT-SERVICE” Spółka z o.o.
80-601 Gdańsk, ul. Mjr. H. Sucharskiego 75

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –  100,00 pkt


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, oraz „termin płatności faktury”.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-30 12:31:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 12:31:07
  • Liczba odsłon: 1303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562545]

przewiń do góry