Gostynin, dnia 25.06.2018 r.


ZP. 271.1.14.2018


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz częściowe zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


BMB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp.k.
09-500 Gostynin, ul. Wojska Polskiego 34/9

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

„HYDROPOL” Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Targowa 10b

Liczba punktów w kryterium
cena –    55,52 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    95,52 pkt

2)

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Henryk Pakulski

09-500 Gostynin, Legarda 44

Liczba punktów w kryterium
cena –    47,05 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    87,05 pkt


W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 12:56:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 12:56:39
  • Liczba odsłon: 1325
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858069]

przewiń do góry