Gostynin, dnia 22.11.2019 r.

 


MOPS-2000/06/2019

 


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA PUNKTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 "BAJKOWY ZAKĄTEK" I "ZACZAROWANA KRAINA" W GOSTYNINIE

 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Agencja Rozwoju i Promocji

Zamek Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 31

09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 95 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

 

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 czas dostawy –    25,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   95,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-22 12:55:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-22 12:55:03
  • Liczba odsłon: 1757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562710]

przewiń do góry