Geneza firmy (rys historyczny)

    Spółka powstała w dniu 19-08-1998 r. Założycielem spółki była Gmina Miasta Gostynina , która wniosła do spółki kapitał w wysokości 5000,00 zł i objęła udziały: 100 udziałów po 50,00 zł każdy. Celem powołania spółki było utworzenie podmiotu , który wraz z Gminą Miasta Gostynina prowadziłby działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta . W planach spółki przyjęto, że spółka zajmie się budowaniem mieszkań z przeznaczeniem do oddania w najem mieszkańcom miasta, oraz zarządzaniem i obsługą nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność miasta oddanych w najem lokatorom a także nieruchomości komunalnych o innym przeznaczeniu niż cele mieszkaniowe. Spółka powstała w miejsce zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i przejęła działalność w zakresie szeroko rozumianej gospodarki mieszkaniowej . Powstające Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało utworzone poprzez wniesienie wkładu pieniężnego Gminy Miasta Gostynina, co oznacza, że nie jest następcą prawnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Działalność spółki polegała na zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i obsługą tych nieruchomości rozumianą jako wykonywanie wszelkich napraw , konserwacji i głównie drobnych remontów, oraz obsługę finansową polegającą na pobieraniu ustalonego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

    Ponadto jako zarządca, Spółka zobowiązana jest do utrzymania w sprawności i ciągłości funkcjonowania wszelkich urządzeń i instalacji. Spółka poczynając od roku 1999 r zajmowała się wznoszeniem nowych budynków mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem,a także budową infrastuktury towarzyszącej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03 17:22:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 17:22:31
  • Liczba odsłon: 3476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650254]

przewiń do góry