JEDNOSTKA I JEJ ORGANIZACJA:

Status prawny:                

Szkoła działa pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, może używać skrótu SP 1 w Gostyninie. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Gostynina. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gostynina.

Adres siedziby:

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

GOSTYNIŃSKI

Gmina

GOSTYNIN

Ulica, miejscowość

OZDOWSKIEGO 2

Poczta

09-500 GOSTYNIN

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Kod i nazwa formy własności

113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2004 *

8010B – SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

Data powstania podmiotu **

1936

Data rozpoczęcia działalności ***

1936

Nazwa rejestru / ewidencji

PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

*w przypadku wystąpienia na ostatnim znaku kodu PKD 2004 oznaczenia ’’T” lub ’’S” nazwa odnosi się do klasy (poziom 4 znaków) PKD

**dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON

***dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu

Jednostki lokalne: PODMIOT NIE POSIADA JEDNOSTEK LOKALNYCH (LUB ICH NIE ZGŁOSZONO)

Załączniki:

STATUT pobierz
WSO
pobierz
Schemat organizacyjny pobierz
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ pobierz
REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego pobierz
REGULAMIN Rady Pedagogicznej pobierz
REGULAMIN Rady Rodziców pobierz
REGULAMIN organizowania wycieczek szkolnych pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-16 08:01:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 10:36:06
  • Liczba odsłon: 3224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121725]

przewiń do góry