KIEROWNIK ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA GOSTYNINA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Księgowy/a – 1 etat

(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,  
 • staż pracy minimum 2 lata,
 • nie był/a karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • doświadczenie w pracy w zakresie rachunkowości (wskazana znajomość rachunkowości budżetowej).


Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera ( m. in. znajomość programów księgowych)
 • szkolenia, kursy w zakresie księgowości lub w podobnym zakresie,
 • samodzielność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 •  Sporządzanie miesięcznych list płac,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz raportów dla każdego pracownika,
 • Wykonywanie prac dotyczących zakresu księgowości,
 • Wystawianie Faktur VAT sprzedażowych,
 • Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przetargami publicznymi,
 • Prowadzenie kasy Zakładu,
 • Przygotowywanie umów,
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Prowadzenie sekretariatu Zakładu,
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją,
 • Prowadzenie spraw kadrowych Zakładu,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw kadrowych,
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej pojemników na wywóz nieczystości stałych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Gostyninie lub pocztą na adres: ul. 18 Stycznia 36,

09-500 Gostynin, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko KSIĘGOWY
w terminie do dnia 15.12.2011 r (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina).

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej BIP (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Gostynina,

09-500 Gostynin, Rynek 26.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Kwestionariusz osobowy dostępny jest w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Gostyninie.

Uwaga:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 285 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.).

Kierownik Zakładu Oczyszczania

Miasta w Gostyninie

Bolesław Justyński


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-01 12:15:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-01 12:15:52
 • Liczba odsłon: 8318
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354386]

przewiń do góry