Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

·          szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum

·          kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

·          sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

W Statucie Szkoły zostały szczegółowo określone:

    cele i zadania szkoły – §5 i §6 w rozdziale drugim,
    organizacja pracy szkoły – paragrafy od §16 do §35 w rozdziale czwartym.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-14 12:50:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 12:50:41
  • Liczba odsłon: 6168
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646222]

przewiń do góry