Uchwała Nr 84/XV/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 czerwca 2015 r.w sprawie : utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowymNa podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318 j.t.) na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina Rada Miejska w Gostyninie, uchwala co następuje:


§ 1

Dla referendum ogólnokrajowego tworzy się 3 odrębne obwody głosowania:


Obwód głosowania Nr 14 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1


Obwód głosowania Nr 15 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Filia w Gostyninie, ul. 3 Maja 47


Obwód głosowania Nr 16 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 a


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej RobackiUzasadnienie


Na podstawie art. 12 § 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r., o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318 j.t.) tworzy się odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej.

Na terenie Gminy Miasta Gostynina zachodzi konieczność utworzenia trzech odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym w: Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 a oraz w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie ul. 3 Maja 47.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 08:59:34
  • Liczba odsłon: 5362
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799288]

przewiń do góry