OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 22 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust 5 ustawy z dnia  14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym – tekst jednolity Dz. U z 2015 r. , poz. 318  podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum  oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

(ulice)

Siedziba Obwodowej Komisji ds. Referendum

1

Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23

(wejście od ulicy Bema)

2

Al. ks. Jerzego Popiełuszki, Gen. Józefa Bema, Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23

(wejście od ulicy Bema)

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Adama Mickiewicza, Gliniana, Juliusza Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

Dom Nauczyciela

ul. Wojska Polskiego 10

4

Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica, Ks. Józefa Gerwatowskiego

Miejskie Przedszkole Nr 4

ul. Armii Krajowej 7

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Floriańska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Solidarności, Wacława Kujawy, Wojska Polskiego (do numeru 30)

Gimnazjum Nr 2

ul. Wojska Polskiego 23

6

Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Ozdowskiego 2


7

Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Leona Rewekanta, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Targowa, Szkolna, Zazamcze

Zespół Szkół

ul. Kowalska 5

8

Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

Urząd Miasta

ul. Parkowa 22

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

3 Maja, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki

Liceum Ogólnokształcące

ul. 3 Maja 15

10

Legionów Polskich, Romana Dmowskiego, Wojska Polskiego (od numeru 31)

Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. Wojska Polskiego 54

11

Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

Hala sportowa MOSiR

ul. Kutnowska 7a

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

12

Cypriana Kamila Norwida, Działkowa, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Kutnowska, Mikołaja Kopernika, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Świerkowa, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa, Zacisze

Gimnazjum Nr 1

ul. Polna 36

13

18 Stycznia, Akacjowa, Bolesława Prusa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Mieczysława Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Stefana Żeromskiego, Wesoła,Witolda Sadownika, Władysława Figielskiego, Wierzbowa, Zalesie, Żytnia

Miejskie Centrum Kultury

ul. 18 Stycznia 2


14

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
ul. Zalesie 1

15

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie filia w Gostyninie, ul. 3 Maja 47

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie,
ul. 3 Maja 47

16

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, ul. Zalesie 1a

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej
w Gostyninie, ul. Zalesie 1a

Głosowanie odbędzie się w dniu 6 września 2015r. w godzinach 600-2200

Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego na terenie Miasta Gostynina wyznaczono lokal Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2, 4, 8, 11

Wyborcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy

posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)

· Zamiar głosowania korespondencyjnego, mogą zgłaszać wyborcy do dnia 22 sierpnia 2015 r.

· Zgodnie z art. 53a Kodeksu wyborczego każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Gostynina w Wydziale Spraw Obywatelskich w godzinach pracy urzędu.

Informacje można uzyskać pod tel. 24 236 07 24 ; 24 236 07 31 Burmistrz Miasta Gostynina

/-/Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 09:02:09
  • Liczba odsłon: 2487
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553151]

przewiń do góry