Komunikat

dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla Referendum ogólnokrajowego dniu
7 sierpnia 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. – o referendum ogólnokrajowym kandydatami na członków obwodowych komisji
ds. referendum mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy.

Podmioty uprawnione winny dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym na druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz


zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_okw.doc


Urząd Miasta Gostynina będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od podmiotów uprawnionych lub osób działających z upoważnienia podmiotów uprawnionych do dnia 7 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu,w budynku Urzędu Miasta ul. Rynek 26, pok. 207, tel. 24 236-07-15.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym podmiot uprawniony może zgłosić do każdej komisji obwodowej tylko po jednym kandydacie.

W skład obwodowej komisji ds. referendum powołuje się:

  1. od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione albo upoważnione przez nie osoby,

  2. jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku:

- stałych obwodów głosowania - spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych,

- obwodów w szpitalach i zakładach pomocy społecznej – spośród pracowników tych szpitali lub zakładów.

 

Na terenie Miasta Gostynina do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego utworzono 16 obwodów głosowania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 09:09:27
  • Liczba odsłon: 5107
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556370]

przewiń do góry