ZARZĄDZENIE NR 97/2015

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 30 czerwca 2015 roku


w sprawie: zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U z 2015 r., poz. 318) oraz postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta RP ogólnokrajowego referendum na dzień 6 września 2015 r. wyznacza się na terenie Miasta Gostynina miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń referendalnych – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta,

2) plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum – na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

§ 2

Obwieszczenia i plakaty wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Obwieszczenia i plakaty wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gostynina.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Gostynina


/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-05 08:35:22
  • Liczba odsłon: 6185
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799618]

przewiń do góry