ZARZĄDZENIE Nr 169/2015
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie przeprowadzenia na
terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 9 załącznika nr 1 do uchwały nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.
zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Skrutacyjną do ustalenia wyniku głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok w następującym składzie:
1. Członek – Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska
2. Członek – Hanna Adamska
3. Członek – Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
4. Członek – Hubert Wojciechowski
§2
Komisja przekaże wyniki głosowania Burmistrzowi Miasta Gostynina oraz do publicznej wiadomości do dnia 1 grudnia 2015r.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina
/-/Paweł Witold Kalinowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 11:37:07
  • Liczba odsłon: 5269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105843]

przewiń do góry