Zarządzenie Nr 175/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta
Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta
na 2016 rok

Na podstawie uchwały Nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 listopada 2015r. ogłasza się wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok stanowiące załacznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz przyjętych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta Gostynina stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Realizacja zadań określonych w ust. 1 nastąpi po uchwaleniu budżetu Gminy Miasta Gostynina na 2016 rok.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Gostynina
/-/ Paweł Witold Kalinowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 11:40:21
  • Liczba odsłon: 5416
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562519]

przewiń do góry