Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 175/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Wyniki konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok


W dniu 30 listopada 2015r. Komisja Skrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 169/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2015r. zakończyła liczenie i weryfikację głosów oddanych na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.
Wyniki głosowania:
Ogólna liczba złożonych kart do głosowania - 3017
Liczba kart bez zaznaczenia wybranego projektu (karty nieważne) 4
Liczba kart do głosowania – ważnych - 2709
Liczba kart do głosowania – nieważnych (ogółem) - 304
w tym:
- głosów, w których nie można było zweryfikować numeru PESEL - 183
- głosów oddanych na wiecej niż jeden projekt - 111
- głosów oddanych przez osoby niepełnoletnie - 7
- głosów, w których nie zostały zaznaczone wszystkie
obowiązkowe pola w karcie do głosowania - 3
Na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:
(projekty usystematyzowano w kolejności od największej do najmniejszej liczby otrzymanych głosów)

Lp. Nazwa projektu                                                                              Liczba głosów oddanych na projekt
                                                                                                                 ważnych       nieważnych
1 „PRZYSTANEK REKREACJA” - „Siłownia pod chmurką”                                 637                 69
2 Modernizacja placu zabaw przy ul. Gen. Józefa Bema                                481                 48
3 Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego                                    381                 48
4 Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie                              324                 35
5 „Rynek bez barier”                                                                                     255                 29
6 Siłownia zewnętrzna „OD JUNIORA DO SENIORA”                                      214                 20
7 Plac zabaw ogólnomiejski dla dzieci do lat 3                                              127                 37
8 „Skuteczny ratunek”                                                                                  120                  7
9 Plac zabaw na terenie osiedla domków jednorodzinnych
„18 Stycznia”                                                                                                120                  9
10 „Internet dla wszystkich” Darmowe Wi-Fi w centrum Gostynina              50                   2
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-03 11:48:49
  • Liczba odsłon: 5039
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354751]

przewiń do góry