Zarządzenie Nr 137/2016

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 06 października 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz uchwały Nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1

W Zarządzeniu Nr 111 /2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zmieniam treść załącznika nr 1 „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2017” w ten sposób, że otrzymuje on treść zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Informację o zmianach, o których mowa w § 1 zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina, którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, które należy niezwłocznie ogłosić na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gostynina.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-06 11:56:20
  • Liczba odsłon: 5379
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650428]

przewiń do góry