Zarządzenie Nr 148/2016

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 02 listopada 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 załącznika nr 1 uchwały Nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1


  1. Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

  2. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:06:52
  • Liczba odsłon: 5787
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650108]

przewiń do góry