Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148/2016

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 02 listopada 2016r.


BUDŻET OBYWATELSKI 2017

KARTA DO GŁOSOWANIA


Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X” przy wybranym 1 projekcie do realizacji w roku 2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Lp.

NAZWA PROJEKTU

WYBIERAM


1

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

(ul. Józefa Ozdowskiego)


2

Siłownia zewnętrzna "Od juniora do seniora na Orliku"

(ul. Józefa Ozdowskiego)

3

Siłownia zewnętrzna "Od juniora do seniora na stadionie"

(teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)


4

"Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie"

(5 szt.-Urząd Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Pływalnia Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MCH "Stara Betoniarnia")


5

"Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów"

(mural, tablice edukacyjno-informacyjne, infokiosk)


6

"Projekt zwiększenia bezpieczeństwa drogowego dla pieszych w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie przez montaż progów zwalniających" (ul. Spółdzielcza, J.Ozdowskiego, M.Reja, Z.Nałkowskiej, J.Iwaszkiewicza)

7

"Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka"

(teren Rezerwatu Przyrody Dybanka)


8

"Zakup ławek, koszy i stojaków na rowery"

(teren miasta Gostynina)

9

"Amfiteatr w Gostyninie"

(plenerowa scena przy Miejskim Centrum Kultury)

10

"Frajdowisko"

(plac rekreacyjno-zabawowy przy ul. Parkowej)

11

"Zakup rowerów wodnych"

(zakup rowerów wodnych - Jezioro Bratoszewo)
DANE GŁOSUJĄCEGO

Imię i nazwiskoPESEL

Data wypełnienia karty--Głos uważa się za nieważny:

1) Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż 1 projekt

2) Wpisane w karcie do głosowania imię lub nazwisko albo numer PESEL są nieczytelne

3) Numer PESEL nie jest poprawny (błędna cyfra kontrolna)

4) Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego przez Urząd Miasta Gostynina i Gminę Miasta Gostynina, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922). Organem będącym administratorem danych jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26.

…..........................................................

Podpis głosującego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:08:43
  • Liczba odsłon: 5778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562650]

przewiń do góry