OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 02 sierpnia 2017 r.


Nxa podstawie art. 65 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 75 ust.1 pkt. 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 31.07.2017 r. został przekazany wg właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie Wydajność: Qdśr. = 3.670 m3/d, 26.016 RLM”.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                    Zastępca Burmistrz Miasta Gostynina


                Halina Fijałkowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-02 14:45:54
  • Liczba odsłon: 3825
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650398]

przewiń do góry