OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 28 sierpnia 2017 r.


      Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 22.08.2017 r. została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa” na działkach o nr ew. 112 i 9103.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                    Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina


                  Halina FijałkowskaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29 15:12:49
  • Liczba odsłon: 2644
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339749]

przewiń do góry