ZARZĄDZENIE Nr 160/2016
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 10 załącznika nr 1 do uchwały nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Skrutacyjną do ustalenia wyniku głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok w następującym składzie:

1. Członek – Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska
2. Członek – Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
3. Członek – Aneta Trojanowska
4. Członek – Hubert Wojciechowski


§2

Komisja przekaże wyniki głosowania Burmistrzowi Miasta Gostynina oraz do publicznej wiadomości do dnia 07 grudnia 2016 r.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrza Miasta Gostynina

Paweł Witold KalinowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 07:25:09
  • Liczba odsłon: 4802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650353]

przewiń do góry