Zarządzenie Nr 164/2016
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 10 załącznika nr 1 do uchwały nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 06 grudnia 2016 r. ogłasza się wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykaz przyjętych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta Gostynina stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Realizacja zadań określonych w ust. 1 nastąpi po uchwaleniu budżetu Gminy Miasta Gostynina na 2017 rok.


§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-08 10:30:13
  • Liczba odsłon: 4303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10099799]

przewiń do góry