Zarządzenie Nr 43/2017

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 10 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


powołuję Zespół ds. opracowania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w składzie:


 1. Przedstawiciele Rady Miasta Gostynina

  - Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska

  - Urszula Pieniążek

  - Michał Bartosiak

 2. Przedstawiciele Urzędu Miasta Gostynina

  - Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz

  - Tomasz Stefaniak

  - Włodzimierz Frontczak


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 10:35:59
 • Liczba odsłon: 4569
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105556]

przewiń do góry