DB.042.3.16.2017                                                      Gostynin, dn. 16 czerwca 2017r.

 

OBWIESZCZENIE O ZMIANIE OBWIESZCZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MIASTA GOSTYNINA

 

Burmistrz Miasta Gostynina działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) informuje o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

W obwieszczeniu z dnia 23 maja 2017 r. dot. konsultacji  społecznych w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina wprowadza  się następujące  zmiany: 

„Konsultacje rozpoczynają się 30 maja 2017 r. i trwają do 28 czerwca 2017 r.”

oraz

Spotkania z udziałem interesariuszy rewitalizacji w dniu 22 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 – 18.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26.”

 

 

 

  DB.042.3.16.2017                                                      Gostynin, dn. 16 czerwca 2017r.

 

TEKST JEDNOLITY OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MIASTA GOSTYNINA

 

Burmistrz Miasta Gostynina działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) informuje o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Konsultacje rozpoczynają się 30 maja 2017 r. i trwają do 28 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Gostynina: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, drogą elektroniczną na adres projekty@gostynin.pl   lub bezpośrednio do siedziby Urzędu – ul. Parkowa 22 w pok. nr 3, do dnia 28 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.
  2. Zbierania uwag ustnych – uwagi można przekazywać pracownikom Urzędu Miasta Gostynina w siedzibie Urzędu przy ul. Parkowej 22 w pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
  3. Spotkania z udziałem interesariuszy rewitalizacji w dniu 22 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 – 18.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji wraz z formularzem zgłaszania uwag zostanie udostępniona w dniu 30 maja 2017r.:

·          na stronie internetowej Miasta Gostynina www.gostynin.pl,

·          w Biuletynie Informacji Publicznej www.umgostynin.bip.org.pl,

·          w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22 w pok. nr 3.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


Dokumenty do pobrania:

Treść obwieszczenia - pobierz

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina (28.06.2017) - pobierz

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (28.06.2017) - pobierz

Projekt diagnozy czynników  i zjawisk kryzysowych Miasta Gostynina (28.06.2017) - pobierz


Wersja archiwalna

Projekt uchwały  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina - pobierz

Mapa obszaru zdegradowanego - pobierz

Mapa obszaru rewitalizacji - pobierz

Formularz zgłaszania uwag - pobierz

Projekt diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych Miasta Gostynina  - pobierz

 
 Wersja archiwalna

Projekt diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych Miasta Gostynina - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-19 14:41:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Durma Bartosz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28 14:46:52
  • Liczba odsłon: 3757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9932114]

przewiń do góry