OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA


z dnia 23 sierpnia 2017 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 28.06.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Gostynińskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Reszkowskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa” na działkach o nr ew. 112 i 9103.

Ze względu na skomplikowaną procedurę załatwienia sprawy, wymagającą zajęcia stanowiska przez organy uzgadniające m.in. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 27.09.2017 r.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                            Burmistrz Miasta Gostynina


                Paweł KalinowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-24 15:19:02
  • Liczba odsłon: 2770
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650216]

przewiń do góry