OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 29 sierpnia 2017 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 29.08.2017 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w Gostyninie ul. Ziejkowa” na działkach o nr ew. 112 i 9103.

Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo zapoznania się dokumentami i złożenia ewentualnych uwag lub zażaleń na piśmie w tutejszym Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 –pok. 1 w godz. 730 – 1530 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                   Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina


                                                                                     Halina Fijałkowska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-30 15:20:51
  • Liczba odsłon: 2885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579300]

przewiń do góry