Zarządzenie Nr 136/2017

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1873 t.j.), oraz § 10 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr 319/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1


  1. Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

  2. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold KalinowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-14 08:11:20
  • Liczba odsłon: 2391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579449]

przewiń do góry