ZARZĄDZENIE Nr 146/2017

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z § 11 załącznika nr 1 do uchwały nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia
13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 201 8 rok.


zarządzam, co następuje:


§ 1


Powo łuję Komisję Skrutacyjną do ustalenia wyniku głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 201 8 rok w następującym składzie:


  1. Aneta Trojanowska

  2. Marzena Kaczanowska

  3. Konrad Radziejewski

  4. Hubert Wojciechowski

§ 2


Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę głosów uzyskanych przez poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały największą liczbę głosów.


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 10:44:34
  • Liczba odsłon: 1473
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407620]

przewiń do góry