Zarządzenie Nr 155/2017
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) w związku z § 11 i § 12 załącznika nr 1 do uchwały nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 08 grudnia 2017 r. ogłasza się wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykaz rekomendowanych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta Gostynina stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Załączniki do niniejszego zarządzenia, o których mowa w § 1 i 2 zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej www.gostynin.pl.


§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 13:31:02
  • Liczba odsłon: 1545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121651]

przewiń do góry