Zarządzenie Nr 143/2018

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących

Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j.), oraz § 10 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok


zarządzam, co następuje:


§ 1


  1. Ustalam wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

  2. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-16 14:05:15
  • Liczba odsłon: 1360
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562577]

przewiń do góry