Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/2018

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 16 listopada 2018 r.


BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - KARTA DO GŁOSOWANIAGłosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X” przy wybranym 1 projekcie do realizacji w roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Lp.

NAZWA PROJEKTU

WYBIERAM


1

Trampoliny na placach zabaw w Gostyninie

2

Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek

3

Open Camp Gostynin

4

Modernizaja placu zabaw przy ulicy Targowej w Gostyninie

5

Akademia małego mistrza "Mmaluch"

6

Audio Video Festiwal – festiwal twórczości audiowizualnej

7

BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu teatralnego i widowiska teatralno-cyrkowego

8

"I Ty możesz pływać"

9

I Memoriał Piłkarski im.mec Mieczysława Święcickiego w Gostyninie

10

"Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II

11

"Kulturalny Tydzień Bibliotek"
12

Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim "II wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"
13

Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina:"Roller- Nightskating w Gostyninie"
14

I Międzypokoleniowe warsztaty chóralne "Et Cantor" Koncert Chóru warsztatowego oraz gościa specjalnego
15

''Muzyka, ale na poważnie" Cykl koncertów kwartetów, kwintetów i zespołów kameralnych
16

II Ogólnopolski Festiwal chórów "AVIS CANTORES" w Gostyninie
17

Wspólna strefa aktywności


DANE GŁOSUJĄCEGO


Imię i nazwisko


Data urodzenia--


Adres zamieszkania
Głos uważa się za nieważny:

1) Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż 1 projekt

2) Wpisane w karcie do głosowania imię lub nazwisko są nieczytelne lub karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego


Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok

Podpisując formularz zgłoszeniowy przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Gostynina.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: : iod.umg@gostynin.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji wniosku............................................................ .......................................................................

data wypełnienia karty podpis głosującego lub przedstawiciela ustawowego


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-16 14:07:28
 • Liczba odsłon: 1569
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562618]

przewiń do góry