ZARZĄDZENIE Nr 152/2018

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 07 grudnia 2018 r.w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) w związku z § 11 załącznika nr 1 do uchwały nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia
13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.


zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję Skrutacyjną do ustalenia wyniku głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w następującym składzie:


  1. Aneta Trojanowska

  2. Marzena Kaczanowska

  3. Konrad Radziejewski

  4. Hubert Wojciechowski

§ 2


Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę głosów uzyskanych przez poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały największą liczbę głosów.


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 11:42:24
  • Liczba odsłon: 1431
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105605]

przewiń do góry