Zarządzenie Nr 154/2018
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 12 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) w związku z § 11 załącznika nr 1 do uchwały nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 12 grudnia 2018 r. ogłasza się wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykaz rekomendowanych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta Gostynina stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Gostynina

/-/ Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-14 11:09:54
  • Liczba odsłon: 1461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579379]

przewiń do góry