Gostynin, 2020.02.12.

IGP.  6733.04.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j./ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm./ zawiadamiam, że  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w  Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Tarnowski reprezentujący firmę EKOINSTAL Projektowanie Inwestycyjne – Łukasz Tarnowski z dnia 30.01.2020 r. doręczony w dniu 03.02.2020 r. (uzupełniony dnia 10.02.2020 r., skorygowany w dniu 11.02.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE PN 63 po terenie działek nr ew. 2887, 2921/2 i 3366/1 przy ul. Armii Krajowej, Langenfeld i Kilińskiego w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

 

                                                                                                           Oryginał podpisał

 Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-17 14:48:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-17 14:48:44
  • Liczba odsłon: 1020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415411]

przewiń do góry