Gostynin, 2020.02.27.

IGP.  6733.5.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j./ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm./ zawiadamiam, że  na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kamil Cholewiński reprezentujący firmę AUDIEN Sp. z o.o. z dnia 14.02.2020 r., (doręczony w dniu 19.02.2020r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV o długości ok. 150 m na działkach  nr ew.  1311/47, 1311/48, 1311/62, 1364 przy ul. Płockiej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 27.02.2020 r. do 12.03.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

 

Oryginał podpisał:

 Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-27 11:58:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 11:58:13
  • Liczba odsłon: 736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9930864]

przewiń do góry