Gostynin, 2020.03.04.

IGP.  6733.6.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j./ w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm./ zawiadamiam, że  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Konrad Pawlak reprezentujący firmę „INSTAL-GAZ Sp z o.o.” Sp. K. z dnia 28.02.2020 r. (uzupełniony dnia 03.03.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka gazociągu z rur PE o średnicy 63 cm  po terenie działki nr ew. 4011/1 przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie.

W związku z powyższym, w dniach od 05.03.2020 r. do 19.03.2020 r. osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303.

                                                                                                     

                                                                                                           Oryginał podpisał

 Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-05 12:34:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-05 12:34:50
  • Liczba odsłon: 925
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121650]

przewiń do góry