Gostynin, 2020.04.08.

IGP. 6733.10.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tekst jednolity ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.03.2020 r. wszczęto postępowanie na wniosek (uzupełniony dnia 30.03.2020 r.) Pana Kazimierza Kurkowskiego Technika Sanitarna, ul. Groblowa 15/17 m.4, 86-300 Grudziądz, działającego jako pełnomocnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, ul. Kolejowa 24, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci cieplnej magistralnej z rur preizolowanych o dł. L = ca 1035 m i średnicy DN300, na terenie działek nr ew. 4604/6, 4604/5, 4607/6, 4607/7, 4608/5, 4609/2, 4612/2, 4730/8, 361/7, 2286/3, 2071/1, 2334/2, 2335/2, 2336/1, 2337/3, 2337/9, 2338/2, 2340/1, 2344/2, 2997/3, 2827/1, 2997/2, 2626/3, 2993/1, 361/2, 2183, 2285/6 położonych przy ul. Kolejowej, Słowackiego, Mazowieckiej, Andrzeja Czapskiego w Gostyninie.

            W związku z powyższym, w terminie 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303*.

 

 

                                               Oryginał podpisał

                                          Burmistrz Miasta Gostynina                                                                                           

                                         mgr Paweł Witold Kalinowski

                                                             

 

 

 

 

 * W związku z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuję, że termin nie biegnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-16 15:27:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-16 15:27:22
  • Liczba odsłon: 807
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089269]

przewiń do góry