Gostynin, 2020.04.14.

IGP. 6733.12.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 30.03.2020 r. wszczęto postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę „TECTUM INWEST” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Monte Cassino 12, 09-410 Płock, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 3563, 1154/8 położonych w Gostyninie przy ul Górnej. 

            W związku z powyższym, w terminie 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina – pok.303*.

 

 

                                                                                    Oryginał podpisała

                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                   Zastępca Burmistrza

                                                                              mgr inż. Halina Fijałkowska

 

 

 

 

 * W związku z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuję, że termin nie biegnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-16 15:31:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-16 15:31:03
  • Liczba odsłon: 1033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9932106]

przewiń do góry