Gostynin, 2020.04.30.

IGP.  6733.6.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

 

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49a w zw. z art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy z wniosku Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ew. 2346/8 oraz parkingu wielostanowiskowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców inwestycji na działce o nr ew. 2997/4 przy ul. Nowej w Gostyninie uległ przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości dnia 30 kwietnia 2020 r. Tego dnia zamieszczono je również w Biuletynie Informacji Publicznej.

                             

                                                                           Oryginał podpisał:

 Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                             mgr Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-30 12:03:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Radzka Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-30 12:03:11
  • Liczba odsłon: 982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10100004]

przewiń do góry